0003

Μάγειρας (Chef)

Ζητείται μάγειρας από το Kantonspolizei Zürich.

Εταιρία: Kantonspolizei Zürich
Διεύθυνση: Kasernenstrasse 29, 8021 Zürich
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ch. Bocha / J. Bettoja / M. Aepli
Τηλ. +44 247 35 06 / 247 35 23 / 247 35 08

Σημειώσεις:
Απασχόληση: 80% – 100% από 01.01.2022
Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 χρόνια
Γλώσσα: Γερμανικά πολύ καλά