6

Οδηγός ταξί

Ζητείται oδηγός ταξί από την εταιρεία Taxi Aargovia στο Baden.

Εταιρία: Taxi Aargovia GmbH
Διεύθυνση: Bruggerstrasse 194, 5400 Baden
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κύριος Nadia Roth
Email: aargoviataxi@aargoviataxi.com
Website: www.aargoviataxi.com

Σημειώσεις:
Απασχόληση: 50-100%, Βραδινή βάρδια και Άμεση πρόσληψη
Γλώσσα: Γερμανικά σε καλό επίπεδο 
Δίπλωμα οδήγησης: Κατηγορία Β 121