• 5 Δεκεμβρίου, 2020 7:59 πμ
  • Αττική, Ελλάδα
Δημοφιλείς

Τι είναι η μέθοδος Tomatis®;

Είναι η μέθοδος ακουστικο-ψυχο-φωνολογίας, η Παιδαγωγική της Ακρόασης, η οποία σκοπό έχει, εκγυμνάζοντας τη σφύρα και τον άκμονα (τα δύο οστάρια στο μέσο ους), να φορτίσει με ενέργεια το φλοιό του εγκεφάλου.

Είναι λοιπόν η ηχητική εκπαίδευση, που απώτερο σκοπό της έχει την αφύπνιση της επιθυμίας για σωστή επικοινωνία, γρήγορη και αποτελεσματική μάθηση, ψυχική γαλήνη και ηρεμία.

Μερικά από τα πεδία εφαρμογής

Γενικά

  • Κατηγορία : Προσωπική Ανάπτυξη
  • Website

Features:

  • Εκπαίδευση
  • Προσωπική Ανάπτυξη & Ευεξία
  • Εγκυμοσύνη

Location

ithakis 7,19013,Αττική,Ελλάδα