Πως ανοίγεις επιχείρηση στην Ελβετία

Η Ελβετία είναι μια χώρα που δίνει πολλά κίνητρα για την εγκατάσταση και αναπτυξη επιχειρήσεων είτε λόγω της μικρής γραφειοκρατίας, της χαμηλής φορολογίας, είτε της ευκολίας ανοίγματος επιχείρησης με την πλειοψηφία των αδειών παραμονής.

Γιαυτους, και όχι μόνο, τους λόγους η Ελβετία κεντρίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον και των ντόπιων και φυσικών ξένων προσώπων και εταιρειών.

Εξάλλου με τη σταθερότητα της Ελβετίας οικονομικά και το μεγάλο κατά κεφαλήν εισόδημα, είναι ένα επιπλέον δυνατό κίνητρο για το άνοιγμα επιχείρησης στην Ελβετία.

Τι θα δουμε στον οδηγό:

Περιεχόμενα

Ποιός μπορεί να ανοίξει Επιχείρηση στην Ελβετία

Πολλοί θα θεωρούσαν ότι με τους αυστηρούς κανονισμούς της Ελβετίας θα χρειαζόταν η άδεια παραμονής C για το άνοιγμα μιας επιχείρησης ή γενικότερα θα χρειαζόταν πολύ γραφειοκρατία και θα υπήρχαν αμέτρητοι περιορισμοί.

Ο Ελβετικός Νόμος είναι αρκετά ευέλικτος πάνω στο ποιος μπορεί να ανοίξει επιχείρηση στην Ελβετία. Ξένοι και φυσικά Ελβετοί πολίτες μπορούν να ανοίξουν επιχείρηση αλλά όπως είναι φυσικό υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για τους ξένους πολίτες.

Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που χρειάζεται για να ανοίξει κάποιος επιχείρηση στην Ελβετία είναι να έχει άδεια παραμονής Β.

Σχετικά Άρθρα