Φορολογία Επιχειρήσεων στην Ελβετία

Η Ελβετία ευνοεί την ύπαρξη και δραστηριοποίηση εταιριών, χάρη στους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και στους υψηλούς μισθούς, πράγμα που σημαίνει και υψηλότερη αγοραστική δύναμη στο καταναλωτικό κοινό.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελβετία, φιλοξενεί πάνω από 24.000 επιχειρήσεις διεθνούς μεγέθους, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές είναι κάτω του 20%, κάνοντας τους από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές όχι μόνο πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια.

Αν έχετε ανοίξει επιχείρηση στην Ελβετία ή αν έχετε σκοπό να ανοίξετε επιχείρηση στην Ελβετία, θα πρέπει να πληρώνετε και τον αντίστοιχο φόρο, ανάλογα το είδος και τη δομή της εταιρείας σας.

Οτιδήποτε και αν έχετε σκοπό να κάνετε καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία φορολογικό σύμβουλο ή κάποιον λογιστή, για σας συμβουλέψει κατάλληλα.

Τι θα δούμε σε αυτό τον οδηγό:

Περιεχόμενα

Φορολογικό σύστημα στην Ελβετία

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το φορολογικό σύστημα στην Ελβετία είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που φόροι επιβάλλονται σε 3 επίπεδα:

  • Σε ομοσπονδιακό Επίπεδο
  • Σε Καντονικό (σε επίπεδο Καντονιού)
  • Σε Κοινοτικό Επίπεδο

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πολίτες που μένουν στην Ελβετία, αντίστοιχα όσες εταιρείες έχουν έδρα στην Ελβετία, οφείλουν να πληρώνουν και φόρους στην Ελβετία πάνω στα κέρδη τους. Ακόμα και σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δεν βρίσκεται στην Ελβετία, ίσως χρειαστεί να πληρώσει φορολογία αν μεσιτεύουν ή αν έχουν ακίνητη περιουσία ή ιδρύματα εντός Ελβετίας, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Επειδή ακριβώς το κάθε Καντόνι και η κάθε κοινότητα μέσα σε κάθε Καντόνι έχει διαφορετικό φορολογικό συντελεστή, η φορολογία της επιχείρησης θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, από το Καντόνι και την Κοινότητα που βρίσκεται. Πέρα από αυτούς τους 2 παράγοντες, προστίθεται επιπλέον και ο Ομοσπονδιακός φόρος που είναι 8.5 %.

forologia logistis stin elvetia

Ποιές οντότητες νοούνται ως φορολογικοί Κάτοικοι Ελβετίας;

Όλες οι οντότητες που έχουν την Έδρα τους (Κατοικία) στην Ελβετία θεωρούνται και ως φορολογικοί κάτοικοι Ελβετίας.

Πέρα από αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το που γίνεται η διαχείριση της εταιρείας, δηλαδή που λαμβάνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, αν μια οντότητα έχει συσταθεί στην Ελβετία και βρίσκεται στο Ελβετικό Εμπορικό Μητρώο θα είναι και φορολογικός κάτοικος Ελβετίας.

Αν από την άλλη πλευρά, μια οντότητα δεν έχει συσταθεί στην Ελβετία, αλλά ο τόπος διοίκησης και διαχείρισης της είναι στην Ελβετία τότε και σε αυτή την περίπτωση θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελβετίας.

Επιπλέον, Μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, κτίρια, εργοστάσια παραγωγής κλπ που υπάρχουν τουλάχιστον για 12 μήνες.

Τα 3 Επίπεδα Φόρου Εισοδήματος στην Ελβετία

Όπως αναφέρθηκε και αναλυτικότερα παραπάνω, ο φόρος εισοδήματος στην Ελβετία, επιβάλλεται σε 3 επίπεδα:

1. Στο Ομοσπονδιακό Επίπεδο
2. Στο Καντονικό Επίπεδο
3. Στο Κοινοτικό Επίπεδο

Παρόλη την πολυπλοκότητά του, στην ουσία ο φόρος συνυπολογίζεται και πληρώνεται μια φορά αθροιστικά.

Πως Υπολογίζεται ο φόρος μιας εταιρείας/οργανισμού στην Ελβετία;

Όσες εταιρείες έχουν έδρα την Ελβετία φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ όσες δεν εδρεύουν στην Ελβετία, φορολογούνται μόνο επι το ποσοστό των κερδών τους στην Ελβετία.

Πως φορολογούνται οι ατομικές επιχειρήσεις;

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, φορολογούνται διαφορετικά συγκριτικά με τις μεγάλες εταιρίες/ οργανισμούς, καθώς φορολογούνται για το άθροισμα των εισοδημάτων τους: και του ιδιωτικού εισοδήματος αλλά και του εισοδήματος που προκύπτει από επαγγελματική δραστηριότητα και οποιασδήποτε μορφής κέρδους, καθώς επίσης και συνόλου των περιουσιακών στοιχείων.

Πως φορολογούνται οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις;

Όσον αφορά τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι ακριβώς το ίδιο αλλά στην ουσία ο κάθε συνέταιρος θα πρέπει να αθροίσει το σύνολο του εισοδήματός του που προκύπτει από την επαγγελματική δραστηριότητα και οποιαδήποτε άλλη πηγή εισοδήματος, μαζί με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και να φορολογηθούν ξεχωριστά, αντί σαν σύνολο, όπως στην ατομική επιχείρηση.

logistis ypologistis se grafeio elvetiko

Πως φορολογούνται οι εταιρείες χαρτοφυλακίου

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου στην Ελβετία απαλλάσσονται από τον Καντονικό αλλά και από τον Κοινοτικό φόρο, πληρώνοντας έτσι μόνο τον Ομοσπονδιακό φόρο που κυμαίνεται στο 8.5 %. Βέβαια, για να έχουν απαλλαγή από τον Καντονικό και Κοινοτικό φόρο θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

Φόρος επί των Κερδών

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο φόρος επί των κερδών στην Ελβετία επιβάλλεται σε 3 στάδια. Στο Ομοσπονδιακό επίπεδο, στο οποίο ο φόρος είναι 8.5 %, και στη συνέχεια επιβάλλονται επιπλέον φόροι σε επίπεδο Καντονιού και σε επίπεδο κοινότητας. Το κάθε Καντόνι και κάθε κοινότητα έχει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές.

Ο φόρός επιβάλλεται στο καθαρό κέρδος της εταιρείας μείον των λειτουργικών δαπανών.
Εταιρείες χαρτοφυλακίου εξαιρούνται από τη φορολόγηση επί των κερδών σε Καντονικό Επίπεδο.

Φόρος Κεφαλαίου

Σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο η Γαλλία και η Ελβετία έχουν φόρο κεφαλαίου. Ο φόρος στην Ελβετία επιβάλλεται σε 3 Επίπεδα, το Ομοσπονδιακό, το Καντονικό και το Κοινοτικό. 

Όμως, όσον αφορά τον φόρο κεφαλαίου, οι φόροι αποφασίζονται μόνο από τα Καντόνια και τις Κοινότητες και είναι καθαρά στη δική τους δικαιοδοσία. Ο φόρος κεφαλαίου συνήθως κυμαίνεται απο 0.001% έως 0.5%.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στην Ελβετία

Από την 01/01/2018 τα έσοδα πωλήσεων και υπηρεσιών στην Ελβετία, υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας με συντελεστή 7.7%, ενώ αγαθά πρώτης ανάγκης έχουν φορολογικό συντελεστή 2.5% και όσες εταιρείες έχουν σαν εισόδημα 100.000 CHF και άνω είναι φορολογικά υπόχρεες για την καταβολή ΦΠΑ στην Ελβετία.

Εννοείται , ότι ο ΦΠΑ διαφοροποιείται ανάλογα το είδος των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχονται και άλλες υπηρεσίες δεν χρειάζεται να καταβάλουν καθόλου φόρο (πχ αποστολή αγαθών στο εξωτερικό).

Πέρα από αυτό, επιβάλλεται και φόρος προστιθέμενης αξίας 3.7% σε ενοικιάσεις καταλυμάτων και σε ξενοδοχεία.

 

Φόροι και Δασμοί εισαγωγής

Η Ελβετία παρόλο που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή ένωση. Παρόλο όμως που υπάρχουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Ε.Ε, ισχύουν δασμοί και επιπλέον φόροι για προϊόντα που εισάγονται στην Ελβετία, είτε από Ε.Ε είτε από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι δασμοί υπολογίζονται επί του μικτού βάρους του εισαγόμενου προϊόντος. Ανάλογα την κατηγορία του εισαγόμενου προϊόντος, αντιστοιχούν και άλλου είδους συντελεστές.

Πέρα πό τους δασμούς, θα πρέπει να μπεί και ο αντίστοιχος ΦΠΑ ανάλογα την κατηγορία και το είδος του εισαγόμενου προϊόντος. Όπως αναφέραμε, θα πρέπει να πληρωθεί επιπλέον 7.7% ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά και σε συγκεκριμένες κατηγορίες 2.5% (τρόφιμα, βιβλία, φαρμακευτικά προϊόντα κλπ).

Καντόνια με τις χαμηλότερες φορολογίες

Ολόκληρη η Ελβετία είναι μια πολύ καλή και έξυπνη επιλογή για τη σύσταση επιχείρησης καθώς οι φορολογικοί συντελεστές είναι αρκετά χαμηλότεροι συγκριτικά με ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και η διαδικασία για το άνοιγμα επιχείρησης είναι απλή χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Μάλιστα τα Καντόνια με τις χαμηλότερες φορολογίες είναι απόλυτα λογικό να προσελκύουν και την πλειοψηφία των εταιριών.

Όπως αναφέραμε τα Καντόνια είναι αυτά που αποφασίζουν το φορολογικό συντελεστή και οι κοινότητες μέσα στα Καντόνια είναι υπεύθυνες για τον δικο τους φόρο. Έτσι λοιπόν, κατά διαστήματα κάνουν αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές και το κάνουν πολύ έξυπνα αλλά συναγωνιστικά, για να δελεάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Μερικές από τα Καντόνια με τις μικρότερες φορολογίες είναι το Zug με 11.9% φορολογία, η Λουκέρνη με 12.3% , η Βασιλεία με 13%, η Γενεύη με 14% ενώ πλέον με τον μικρότερο συντελεστή είναι η Κοινότητα Meggen της Λουκέρνης με μόλις 11.3% φορολογικό συντελεστή.

λογιστης φορολογια επιχειρήσεων ελβετίας

Μειώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές σε Εταιρείες στην Ελβετία

Γενικότερα, μια εταιρεία για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται να έχει και κάποια συγκεκριμένα κόστη λειτουργίας και συντήρησης και συνήθως αυτά τα έξοδα αφαιρούνται από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα μια εταιρείας.

Το κάθε Καντόνι έχει διαφορετικά κριτήρια για το τι θεωρείται έξοδο σε μια εταιρεία. Συνήθως τα έξοδα ενοικίασης, η γραφική ύλη, οι τηλεπικοινωνίες (τηλέφωνο / ίντερνετ) θεωρούνται υπηρεσιακά έξοδα, όπως και πολλά άλλα που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης.

Δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ αποτελούν και αυτές κριτήριο για φοροαπαλλαγές.

Επίσης, ταξιδιωτικά έξοδα, έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας και ιδιαίτερα για expats (μετανάστες) που έχουν επιχείρηση στην Ελβετία.

 

Φορολογικό έτος στην Ελβετία

Όπως θα περίμενε κάποιος φορολογικό έτος στην Ελβετία καλύπτει το διάστημα 12 μηνών. Πολλές φορές μπορεί να συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος αλλά όχι απαραίτητα.

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται μια φορά το έτος αλλά ανάλογα το Καντόνι που θεωρείται κάτοικος η οντότητα, έχει και τις δικές της προθεσμίες υποβολής. Αυτές μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Καντονιού.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τις φόρμες για την δήλωση, και μόλις τις συμπληρώσετε θα πρέπει να τις υπογράψετε πριν τις παραδώσετε.

Πέρα από αυτά τα έγγραφα θα χρειαστούν τα έξοδα της εταιρείας και διάφορα συμπληρωματικά έγγραφα ανάλογα το Καντόνι, όπως αποδείξεις, μισθοδοσίες, λογαριασμοί κλπ.

Θέλετε να Καταχωρηθείτε;

Καταχωρηθείτε εύκολα και γρήγορα με μία κίνηση εντελώς Δωρεάν ή επιλέξτε ένα από τα πολλά πακέτα μας και Τοπ ή Επιλεγμένη Καταχώρηση.