Φορολογία πολιτών στην Ελβετία

Η Ελβετία από πολλούς θεωρείται ως μια χώρα ουτοπία. Καταπληκτικά τοπία, Ποικιλομορφία εδάφους και κλίματος, σταθερή οικονομία και πολύ λογικοί φορολογικοί συντελεστές.

Μάλιστα πολλοί χαρακτηρίζουν την Ελβετία σαν φορολογικό παράδεισο, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές της, είναι πολύ μικρότεροι από άλλες ανεπτυγμένες
Ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν ακόμα να φτάνουν και το 50% , κάνοντάς την έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό και για ιδιώτες αλλά κυρίως για εταιρείες.

Τι θα δούμε σε αυτόν τον Οδηγό:

Περιεχόμενα

Πως λειτουργεί η Φορολογία στην Ελβετία

Η Ελβετία είναι Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (Ελβετική Συνομοσπονδία) και το φορολογικό της σύστημα είναι αρκετά ιδιόρρυθμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χωρίζεται σε 26 διαφορετικές και ανεξάρτητες διοικητικές περιοχές οι οποίες ονομάζονται Καντόνια.

Οι φόροι επιβάλλονται από την Κυβέρνηση, και από τα Καντόνια, Βέβαια, η Κυβέρνηση έχει πολύ περιορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τη φορολογία και έτσι, τα Καντόνια είναι κυρίως αυτά που επιβάλλουν τους φόρους, θέτουν τους φορολογικούς συντελεστές και είναι στη δικαιοδοσία τους ακόμα και η επιβολή νέων φόρων.

Πέρα από τα 26 Καντόνια, περιλαμβανονται και 2.250 κοινότητες που επιβάλλουν τους δικούς τους φόρους σε Κοινοτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει, ότι ακόμα και μέσα στο ίδιο Καντόνι, από κοινότητα σε κοινότητα, μπορεί να υπάρχει τεράστια διαφορά στο ποσό φόρου που επιβάλλεται.

Βέβαια, τα Καντόνια δεν δρουν ανεξέλεγκτα, ούτε μπορούν να επιβάλλουν οτι είδος φορολογίας και με όσο συντελεστή θέλουν, χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Οποιοιδήποτε φορολογικοί νόμοι επιβάλλονται, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές που αναφέρονται στον Ομοσπονδιακό νόμο περί εναρμόνισης φόρου.

Πολλές φορές τα Καντόνια συναγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να έχουν ευνοϊκούς όρους και πιο ελκυστικούς φορολογικούς συντελεστές για να είναι πιο δελεαστικά και για τις εταιρίες αλλά και για πιο οικονομικά επιφανείς κατοίκους.

Ο τρόπος που το κάνουν είναι πολύ έξυπνος. Σε κάθε Καντόνι, οι ψηφοφόροι , μαζί με την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο μπορούν να αποφασίζουν για τη φορολογία αλλά και για τα δημόσια έξοδα. Τα Δημοψηφίσματα -που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στην Ελβετία και γίνονται πολύ συχνά- και ο ρόλος της άμεσης Δημοκρατίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των Καντονιών, καθώς, μέσω των ψηφοφόρων, πολλές φορές στο παρελθόν, βοήθησαν στο να μειωθεί η φορολογία του Καντονιού και η μείωση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη.

foros elvetia lefta

Φόρος Εισοδήματος στην Ελβετία

Όπως αναφέρθηκε και αναλυτικότερα παραπάνω, ο φόρος εισοδήματος στην Ελβετία, επιβάλλεται σε 3 επίπεδα:

1. Στο Ομοσπονδιακό Επίπεδο
2. Στο Καντονικό Επίπεδο
3. Στο Κοινοτικό Επίπεδο

Παρόλη την πολυπλοκότητά του, στην ουσία ο φόρος συνυπολογίζεται και πληρώνεται μια φορά αθροιστικά.

Ποιός Χρειάζεται να Πληρώσει Φόρο στην Ελβετία

Όλα τα άτομα που δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι, προσωρινοί κάτοικοι και τα διάφορα νομικά πρόσωπα στην Ελβετία και φυσικά οι Ελβετοί υπήκοοι θα πρέπει να φορολογούνται για το Παγκόσμιο Εισόδημά τους και πλούτο.

Πρακτικά, όσα άτομα είναι εγγεγραμμένα και δηλωμένα ως κάτοικοι, και όσα έχουν άδεια παραμονής (B, C, L) θα πρέπει είναι και φορολογικοί κάτοικοι και κατά συνέπεια να φορολογούνται στην Ελβετία. Με τον όρο Κάτοικοι νοούνται όλα τα πρόσωπα που διαμένουν για διάστημα 90 ημερών και πάνω.

Υπολογισμός Φόρου σε Άδεια Παραμονής Β

Όσοι κάτοικοι έχουν Άδεια Παραμονής Β, ο φόρος παρακρατείται απευθείας από το μηνιαίο μισθό, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε κάτι γι αυτό. 

Ο Εργοδότης είναι αυτός που θα φροντίσει να δηλώσει ότι χρειαστεί για να παρακρατηθεί το αντίστοιχο ποσό από τη μισθοδοσία σας και σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή δήλωση επιστροφής φόρου, εκτός από αυτούς που το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τα 120.000 CHF μεικτά, καθώς θεωρούνται υψηλόμισθοι.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Quellensteuer, και είναι παρακρατούμενος φόρος απευθείας στην “πηγή” δηλαδή κάθε μήνα παρακρατείται κάποιο ποσό χρημάτων από τη μισθοδοσία. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει και τον Ομοσπονδιακό και τον Καντονικό αλλά και τον Κοινοτικό φόρο μαζί.

Το ποσό αυτού του φόρου επίσης διαφοροποιείται ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου, δηλαδή αν είναι παντρεμένο/ με σύμφωνο συμβίωσης, αν εργάζεται ο/η σύντροφος (μικτή φορολογική δήλωση), αν υπάρχουν παιδιά και πόσα παιδιά και φυσικά ανάλογα το θρήσκευμα (Κυρίως για Καθολικούς/ Προτεστάντες) πληρώνεται και ο αντίστοιχος φόρος Εκκλησίας.

 

Υπολογισμός Φόρου σε Άδεια Παραμονής C

Όλοι οι Ελβετοί Υπήκοοι και όλοι οι κάτοχοι άδειας παραμονης τύπου C πληρώνουν ετησίως φόρο. Διαφοροποιείται όμως από την φορολόγηση των κατοίκων με Άδεια Παραμονής τύπου B και L, γιατί αντί της μηνιαίας παρακράτησης φόρου από το μισθό (Quellensteuer), οι υπήκοοι και κάτοχοι άδειας C, πληρώνουν κάποιον προσωρινό φόρο σε 3 δόσεις κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ο φόρος πληρώνεται συνήθως 30 ιουνίου, 30 Σεπτεμβριου και 31 Δεκεμβρίου. Αυτό δεν ισχύει πάντα βέβαια, αλλά εξαρτάται από τη δικαιοδοσία του κάθε καντονιού, καθώς άλλα Καντόνια ίσως προβλέπουν ο φόρος να πληρώνεται μηνιαία.

Επιπλέον Φόροι

1. Φόρος Εκκλησίας
2. Φόρος Πλούτου
3. Φόρος επί των Αγαθών & Εξόδων

Ορίσμένα Καντονια ίσως επιβάλλουν κάποιον φόρο “Εκκλησίας” όπου κυρίως αναφέρεται σε Καθολικούς και Προτεσταντες. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται για τη συντήρηση των Εκκλησιών που ανήκει ο κάθε φορολογούμενος.

Ο φόρος πλούτου έχει κυρίως να κάνει με το αν υπάρχει ακίνητη περιουσία στην κατοχή του ατόμου και τις οικονομικές επενδύσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει κάποιο φόρο ανάλογα με το Καντόνι που είναι κάτοικος.

Υπάρχουν κάποια ακομα είδη φορολογίας τα οποία έχουν να κάνουν με το Καντόνι. Υπάρχει φόρος κατοχής αυτοκινήτου, σκύλου κλπ.

plironei foro stin elvetia

Πότε γίνεται η Ελβετική Φορολογική Δήλωση

Στην Ελβετία, το φορολογικό έτος κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου. Στα περισσότερα Καντόνια οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται μέχρι και 3 μήνες αφού κλείσει η φορολογική περίοδος δηλαδή μέχρι τις 31 Μαρτίου. 

Σε ορισμένα καντόνια η κατάθεση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Μαρτίου, ενώ σε κάποια άλλα μέχρι τις 31 Μαρτίου. Αυτό είναι καθαρά στη δικαιοδοσία του Καντονιού.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων

Αν τυχόν και χαθεί η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, συνήθως παρέχεται από τα Καντόνια κάποια παράταση, αν ζητηθεί εγκαίρως. Κάποιες φορές μπορεί να δοθεί μέχρι και μία παράταση χωρίς να επιβληθεί κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Ποιός θα πρέπει να κάνει Φορολογική Δήλωση

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα άτομα με άδεια παραμονής τύπου Β, θα πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση είναι όταν το ετήσιο εισόδημά τους είναι πάνω από 120.000 CHF ή ειδικότερα για το Καντόνι της Γενευης, τα 500.000 CHF. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει ο φόρος στην πηγή, μέσω της μισθοδοσίας.

Επίσης, όταν υπάρχει εισόδημα που προέρχεται από ακίνητη περιουσία, από οικονομικές επενδύσεις και γενικά οποιοδήποτε άλλο εισόδημα/ πλούτος προέρχεται εκτός της μισθοδοσίας.

Σε περίπτωση που έχουν κατακρατηθεί φόροι στη μισθοδοσία. το ποσό των χρημάτων θα πιστωθεί στην τελική φορολογική δήλωση, μόλις αξιολογηθεί από τις αρχές.

Σε περίπτωση που το άτομο έχει Άδεια Παραμονής Τύπου C, ή είναι παντρεμένο με Κάτοχο Άδειας Παραμονής Τύπου C ή με Ελβετό, επίσης πρέπει να συμπληρώνει ετησίως φορολογική δήλωση.

Μη Κάτοικοι

Ακόμα και μη κάτοικοι είναι φορολογικά υπόχρεοι ως προς το εισόδημα τους το οποίο προέρχεται από την Ελβετία. Για άλλη μια φορά η φορολογία (Ομοσπονδιακή & Καντονική) παρακρατείται από τη μισθοδοσία του εργαζομένου.

Οιονεί κάτοικοι (Quasi Residents)

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μη κάτοικοι, οι οποίοι η πλειοψηφία του εισοδήματός τους (τουλάχιστον το 90%) προέρχεται από την Ελβετία και Ελβετικές πηγές.

Φορολόγηση Εταιρειών στην Ελβετία

Η Ελβετία είναι μια μικρή ορεινή χώρα οπότε δίνει πάρα πολύ έμφαση στο να είναι ανοιχτή σε εμπορικό και σε επενδυτικό επίπεδο, καθως μέσω του τρόπου αυτού μπορούν να εισρέουν στη χώρα μεγάλα ποσά εσόδων.

Μέσω της χαμηλής φορολόγησης, ελκύονται μεγάλες εταιρείες είτε να εδρεύουν, είτε να έχουν παραρτήματα στην Ελβετία και να φέρνουν τους εργαζόμενους τους οι οποίοι με τη σειρά τους φορολογούνται στην Ελβετία.

Αν κάποιος σκεφτεί ότι οι Ελβετικές εταιρείες έχουν πάνω από 2 εκ εργαζομένους, το ποσό που αθροίζεται από τη φορολογία και μόνο είναι αρκετά σημαντικό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό μας πάνω στην Φορολόγηση Εταιρειών στην Ελβετία.

Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης

Σε απουσία φορολογικής συνθήκης, γίνεται “διπλή φορολόγηση”. Στην ουσία δεν φορολογείται στο άτομο 2 φορές, απλά ο φόρος που πληρώνει στην Ελβετία αφαιρείται από τον αντίστοιχο φόρο που θα πληρωθεί στη χώρα του ατόμου. Η Ελβετία έχει συνάψει με την Ελλάδα συνθήκη για την αποφυγή διπλής φορολόγησης από το 1983.

Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών στην Ελβετία

Για την αποφυγή της φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2017 και έπειτα, οι Ελβετικές τράπεζες μπορούν πλέον να ανταλλάσουν πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές 100 χωρών περίπου, με απώτερο σκοπό να ελαχιστοποιήσουν την φοροδιαφυγή.

Οι ελβετικές τράπεζες επηρεάζονται αρκετά με την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών, καθώς πάνω από το 25% των περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, βρίσκονται και διαχειρίζονται από Ελβετικές Τράπεζες.

Ο τρόπος που λειτουργεί η Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών είναι σχετικά απλή. Οι τράπεζες δίνουν πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους, στις τοπικές φορολογικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους δίνουν τα στοιχεία στις φορολογικές αρχές στις χώρες με τις οποίες συνεργάζονται.

Αυτή η διαδικασία γίνεται μια φορά ετησίως και είναι αυτοματοποιημένη, για να μη μπορεί να παραποιηθεί για φοροδιαφυγή στην χώρα κατοικίας. Οι φορολογικές αρχές, όπως και οι τράπεζες, δίνουν μεγάλη έμφαση στο προσωπικό απόρρητο των τραπεζικών πελατών, ώστε τα προσωπικά τους στοιχεία να είναι διαφυλαγμένα και δεσμεύονται υπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Θέλετε να Καταχωρηθείτε;

Καταχωρηθείτε εύκολα και γρήγορα με μία κίνηση εντελώς Δωρεάν ή επιλέξτε ένα από τα πολλά πακέτα μας και Τοπ ή Επιλεγμένη Καταχώρηση.