Όροι Χρήσης

Πριν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”) και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα “www.zitao-vrisko.ch/ συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας με αυτούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστοτόπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος ¨χρήση¨, αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιασδήποτε χρήσης αυτής.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η ή/και χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες “οι Υπηρεσίες”, στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας “www.zitao-vrisko.ch/ “η Ιστοσελίδα”. Με τη χρήση των Υπηρεσιών ο χρήστης αποδέχεται ότι θα δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από το “www.zitao-vrisko.ch/και περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Καταλόγων του “www.zitao-vrisko.ch/ για την αναζήτηση στοιχείων που καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό Ονομαστικό Κατάλογο “Κατάλογο”

“Περιεχόμενο” θεωρούνται όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα. “Κείμενο” θεωρούνται όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα της ιστοσελίδας.

“Χρήστης” ή “Επισκέπτης” είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας και “Πελάτης” ή “Καταχωρημένος Χρήστης” ή “Καταχωρημένος Επαγγελματίας” οποιοδήποτε πρόσωπο ή Επιχείρηση έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το “www.zitao-vrisko.ch” είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ο Πελάτης- Χρήστης που αναζητά κάποιον επαγγελματία για την εκτέλεση κάποιας Υπηρεσίας, μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορους Επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την Υπηρεσία αυτή. Έτσι, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρει το “www.zitao-vrisko.ch”  είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον Χρήστη με Επαγγελματίες ή αγγελίες εργασίας, προβάλλοντας τους καταχωρημένους Επαγγελματίες και δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία ή καταχωρημένης αγγελίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Χρήστης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή εκτέλεσης μιας Υπηρεσίας από κάποιον Επαγγελματία ή αίτησης για την αγγελία εργασίας, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των στοιχείων του Επαγγελματία, για το ότι ο Επαγγελματίας έχει την απαραίτητη άδεια και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του, είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και έχει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την διεκπεραίωση της εκάστοτε Υπηρεσίας , είναι δε επίσης αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη το να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Επαγγελματία προτού τον επιλέξει και αποδεχθεί τις υπηρεσίες του ή την αγγελία του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης επαγγελματία, περιήγησης στην ιστοσελίδα και προβολής των άρθρων και των αγγελιών εργασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Με την επιλογή της εγγραφής στην ιστοσελίδα, δίνετε προσωπικές σας πληροφορίες για να ανοίξει ο λογαριασμός Χρήστη σας, με την ικανότητα είτε της καταχώρησης με τον σκοπό της προβολής στον ηλεκτρονικό κατάλογο, είτε την καταχώρηση με τον σκοπό της καταχώρησης αγγελίας εργασίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Για την παροχή της υπηρεσίας καταχώρησης στον ηλεκτρονικό Ονομαστικό Κατάλογο, οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην online φόρμα στο “https://www.zitao-vrisko.ch/post-an-ad/”. Σε περίπτωση που αδυνατούν ή χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα υποστήριξης  στο email: support@zitao-vrisko.ch. Σε αυτή την περίπτωση θα τους ζητηθεί να παρέχουν τα στοιχεία τους ή άλλες πληροφορίες, για δική τους εξυπηρέτηση και για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό Ονομαστικό Κατάλογο.

Οι χρήστες είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και να ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές. Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να παρέχει για καταχώρηση φωτογραφία ή λογότυπο ή οποιασδήποτε μορφής γραφικό σχέδιο, πρέπει να είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω σχεδίου, λογοτύπου ή φωτογραφίας ή να έχει τα δικαιώματα χρήσης αυτών.

Σε περίπτωση που το “www.zitao-vrisko.ch”  έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, μη ακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, θα έχει το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη καταχώριση στο σχετικό ηλεκτρονικό Ονομαστικό Κατάλογο του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του “www.zitao-vrisko.ch”  .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

To  “www.zitao-vrisko.ch”  παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της  καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, δεν σας εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας στις καταχωρήσεις του ηλεκτρονικού Ονομαστικού Καταλόγου. Επιπλέον, το  “www.zitao-vrisko.ch”  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Υπηρεσίας ή αγγελίας εκ μέρους κάποιου Επαγγελματία.

Το “www.zitao-vrisko.ch” παρέχει το περιεχόμενο των καταχωρήσεων τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των καταχωρήσεων που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ” και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

Κατά συνέπεια, το “www.zitao-vrisko.ch” δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσα από την ιστοσελίδα, ούτε αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές του κάθε Επαγγελματία είναι αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία και ο έλεγχος, η διασταύρωση και η ορθή και ασφαλής χρήση τους είναι υποχρέωση του Επισκέπτη- Χρήστη.

Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας, καθώς όπως αναφέρεται παραπάνω είναι και “ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ” . Μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του  Επισκέπτη- Χρήστη.  Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή και επιφύλαξη και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του www.zitao-vrisko.ch.

Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η ταυτότητα ή/και τα στοιχεία του Επαγγελματία είναι αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή.

Ο Πελάτης- Χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη την πιθανότητα συναλλαγής με ανήλικους ή ανθρώπους όπου παρουσιάζονται με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε, ούτε είμαστε και υποχρεωμένοι.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Περαιτέρω, όπου για την διεκπεραίωση μιας Υπηρεσίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, το “www.zitao-vrisko.ch”  συνιστά στον Πελάτη – Χρήστη να ελέγχει την πιστοποίηση αυτή από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την συνεργασία μαζί του, ή λάβει κάποια Υπηρεσία. Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δεν πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του.

Το “www.zitao-vrisko.ch”  σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες ή χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν προβολή του καταχωρημένου “Επαγγελματία” προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του “www.zitao-vrisko.ch” , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για:

α) Τη μετάδοση ή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι:

  • παράνομο ή επιβλαβές
  • υβριστικό ή απρεπές
  • ενοχλητικό ή απατηλό
  • απειλητικού ή δόλιου χαρακτήρα,
  • καταχρηστικού χαρακτήρα
  • πορνογραφικό
  • συκοφαντικού ή δυσφημιστικού χαρακτήρα
  • το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων
  • ακατάλληλο.

β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.

γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό μυστικό, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

ε) Αποστολή ή και διανομή οποιουδήποτε υλικού που δεν ζητήθηκε ή για το οποίο δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση.

ζ) Παράνομη συλλογή, χρήση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.

η) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου ή διεθνούς Συνθήκης, κατά το Ελβετικό Δίκαιο.

Το “www.zitao-vrisko.ch” επιφυλάσσει το δικαίωμα να εμποδίσει ή αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου.

ΔΙΑΚΟΠΗ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

To  “www.zitao-vrisko.ch” διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία να:

(α) Αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή οριστικά τις Υπηρεσίες ή να παρεμποδίσει τη χρήση ή να αρνηθεί ή να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

(β) Αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό το οποίο τοποθετείται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε, παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων.

To  “www.zitao-vrisko.ch” δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης, ή άλλης ζημιάς η οποία προκαλείται από:

α)         Τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης των Υπηρεσιών.

β)         Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίδεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.

γ)         Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή μετατροπή και παραποίηση δεδομένων.

δ)        Διακοπή των Υπηρεσιών.

ε)        Πληρωμές ή λανθασμένες πληρωμές.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι χρήστες θα πρέπει να μπαίνουν στο www.zitao-vrisko.ch/timokatalogos  ή να επικοινωνούν στο info@zitao-vrisko.ch για να ενημερωθούν για τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές για υπηρεσίες καταχώρησης στις Υπηρεσίες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οι χρήστες θα αποζημιώνουν και θα διατηρούν ανέπαφο και χωρίς καμμία ευθύνη το “www.zitao-vrisko.ch”, από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή βάσεις αγωγών, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα περιλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, τα οποία απαιτούνται από ή προκαλούνται σε τρίτα πρόσωπα και τα οποία προκύπτουν από την παράβαση των παρόντων όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου ή προϊόντων ή Υπηρεσιών ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων ή πατεντών ή για παρακοή διατάγματος Δικαστηρίου ή την προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή την παράβαση συμβολαίου ή αστικό αδίκημα ή άλλη προσβολή ή παράβαση δικαιώματος ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω των Υπηρεσιών.

Το “www.zitao-vrisko.ch”  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αιτήματα τα οποία προκύπτουν από την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της περαιτέρω μεταβίβασης τέτοιων πληροφοριών στον παραλήπτη μιας ζητηθείσας υπηρεσίας ή τη μερική ή ολική απώλεια ή λανθασμένη αποστολή ή τη μη αποστολή αυτών.

Οι καταχωρήσεις και διαφημίσεις στην ιστοσελίδα  “www.zitao-vrisko.ch”  γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπληρώνουν οι πελάτες στο www.zitao-vrisko.ch/newlisting” ή δίνουν οι πελάτες μετά από έγγραφη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του  support@zitao-vrisko.ch. , ως αναφέρεται ανωτέρω. Το “www.zitao-vrisko.ch”  δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ορθότητα και/ ή νομιμότητα των παρεχόμενων από τους Χρήστες ή/και πελάτες στοιχείων. Το “www.zitao-vrisko.ch”  δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των καταχωρήσεων ή διαφημίσεων, την ανεπάρκεια ή σφάλματα των καταχωρήσεων ή διαφημίσεων.

Οι επαγγελματικές κατηγορίες των Καταλόγων σκοπό έχουν τη διευκόλυνση στην αναζήτηση και δεν είναι κατ’ ανάγκην απόλυτα ορθές επαγγελματικές περιγραφές. Η εμφάνιση μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη σε μια κατηγορία δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι παρέχουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που υποδηλώνει η συγκεκριμένη κατηγορία ούτε ότι είναι νομικά ή επαγγελματικά κατοχυρωμένοι για την εν λόγω παροχή ή υπηρεσία. Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν ελέγχει εάν οι διαφημιζόμενοι είναι ή όχι επαγγελματικά κατοχυρωμένοι.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου  “www.zitao-vrisko.ch”  κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το “www.zitao-vrisko.ch” . αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις είτε ρητές είτε εξυπακουόμενες, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε, εξυπακουόμενες εγγυήσεις, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, οι οποίες με την παρούσα αποκλείονται. Συγκεκριμένα και χωρίς περιορισμό, το “www.zitao-vrisko.ch” δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές, έγκαιρη, ασφαλισμένη ή χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ & ΚΡΙΤΙΚΕΣ (REVIEWS)

Ο Χρήστης – Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά σχόλια και κριτικές  σχετικά με τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες που παρέιχαν οι επαγγελματίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα  “www.zitao-vrisko.ch”. Τα σχόλια αυτά μπορεί να είναι ορατά στα προφίλ των επαγγελματιών στην ιστοσελίδα  “www.zitao-vrisko.ch”. Τα σχόλια αυτά οφείλει να τα υποβάλει με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και σαφήνεια . Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και αρνητικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων.

Το “www.zitao-vrisko.ch” διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών – επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Οι αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα καθαρά ενημερωτικό για τους χρήστες του  “www.zitao-vrisko.ch”. Από τη στιγμή που ο χρήστης – επισκέπτης υποβάλει το σχόλιό του χρειάζονται κάποιες ημέρες για να εγκριθεί από ττου  “www.zitao-vrisko.ch” και να είναι ορατό στο προφίλ του επαγγελματία εφόσον τηρούνται οι όροι χρήσεως.

Εάν η αξιολόγηση είναι προσβλητική, παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα του Επαγγελματία, αν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή αν τα σχόλια πλήττουν την αξιοπιστία του επαγγελματία δεν δημοσιεύεται.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες και το λογισμικό το οποίο συνδέεται με τις Υπηρεσίες και όλο το υλικό ή περιεχόμενο, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του “www.zitao-vrisko.ch”. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάθεση, εμπορική εκμετάλλευση ή η δημιουργία παραγώγων έργων από τα παραπάνω χωρίς τη ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση του “www.zitao-vrisko.ch”.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες καθαρά με δική του ευθύνη.

 Το “www.zitao-vrisko.ch” δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη νομιμότητα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει με τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Το “www.zitao-vrisko.ch” σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ιστοσελίδων, ιστότοπων και άλλων σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από Ελβετικό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα προκύψει θα επιλυθεί ενώπιον των Ελβετικών Δικαστηρίων.